Spikes/Feets

Solid Tech Disc of Silence

Mer produktinformation

Kontakta oss för frågor eller köp!

Genom att använda en effektiv isolator i en liten och stabil stomme som fungerar som fot minskas negativ påverkan av luftburna vibrationer (musik) samt interna vibrationer i apparaten påtagligt.


Viktanpassade modeller. kontakta oss för mer info


Modell
Disc of Silence
Varumärke
Jämför produkt