Från grunden till färdigt hus.

Hur vi jobbar med projekt.


Det finns många sätt att träffas inför ett kommande husprojekt. Vi vill gärna styra upp det lite.
Först brukar vi göra en grundlig genomgång i vårt showrum.

Där har vi möjlighet att visa alla de funktioner vi ofta pratar om såsom "hemma borta knapp", en fjärrkontroll, ljusstyrning, larm, videoövervakning, mm. Här hittar vi oftast nivån på projektet.

Frågor att ställa sig.
Hur många rum?

Hur många tv?

Ljusstyrning?

Larm?

Kameror?

Mörkläggning?Efter detta brukar vi återkomma med ett utkast
(första offert).


Den går vi igenom i vår Portfolio, där man har möjlighet att se och prova de flesta funktioner.
Ofta blir det lite ändringar i detta stadie. Ändringarna görs och vi kommer överens om att gå vidare.


Då görs en projektering på det som är bestämt. Har man egna elektriker kontaktas dessa i detta skede. Annars tar vi kontakt med nån av våra partners inom detta.

En genomgång av projektering görs och vi sätter den slutgiltigt.


Nästa träff är på plats i huset.
Här kontrollerar vi att ritningen stämmer med verkligheten och går igenom kabeldragningen med elektrikern.

När allt kablage är draget så är det dags för nästa steg, kontaktering av kablage och bygge av ev rack.

Racket bygger vi i första hand i våra lokaler så vi kan testa allt innan leverans. I detta skede monteras även inbyggda högtalare.


Nu kommer den stora dagen.

Vi börjar montera TV- apparater och deras installationslåda bakom tv'n, Monterar racket och programmerar. Först stommen, sen ljus, värme, ljud och bild och avslutningsvis mörkläggning.

Sedan följer engenomgång med kunden på plats där vi är noga med att allt visas och att kunden får reda på att vi kommer kontakta denna om ca två veckor för att repetera och göra ev ändringar.


Hur vi jobbar med projekt.

Vill du ha mer information?

fredrik_waernqvist1.jpg

Fredrik Waernqvist, Teknikinstallatör - Digital hantverkare

Fredrik är tillsammans med Anders Karlsson ägare i bolaget. Han började 1991. Fredrik jobbar med montering och driftsättning ute hos våra kunder och har även ansvaret att se till att debet och kredit blir rätt i bokföringen. Fredrik har genomgått ett antal utbildningar hos bl.a. Meridian, Audiovector, Arcam, Naim och Marantz. Fredrik har certifikat för att göra ISF kalibreringar och för att driftsätta Control 4 styrsystem.

Telefon: 011-443 37 11
E-post:

Låt oss kontakta dig!