NYANS & BALANS

Vi är inte ute efter att kränga grejer till dig. Däremot vill vi så klart att du ska vilja handla av oss. Det är skillnad. Vecklar vi ut resonemanget så handlar det ytterst om att vi, vid varje kontakt, affär och inte minst därefter, vet att vi måste förtjäna ditt förtroende för att vår verksamhet ska fungera. Som ny kund hos oss känner du förhoppningsvis det här ganska snabbt. Som stamkund vet du att det sällan är några konstigheter att låna hem grejer, att det mesta går att lösa och att vi gärna diskuterar och vägleder. Varmt välkommen!

butik_20171.jpg

Lefflers R-licens.

r_licens.png

Etiska handlingsprinciper för R-licensinnehavare

Vi som R-licensinnehavare uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

anders_karlsson.jpg

Anders Karlsson, Butiksansvarig

Anders har varit vår medarbetare sedan 1993. 2019 blev Anders delägare i bolaget. Anders är den som ser till att allt fungerar i butiken och är inte rädd för att ha många bollar i luften samtidigt. Anders sköter även till stora delar vår hantering gällande E-Handeln så om du beställt via vår hemsida så är det med stor sannolikhet Anders som ser till att du fått varorna. Anders har genomgått flera utbildningar hos bl.a. Elac, Audiovector, Canton, Arcam, Naim, Pioneer och Marantz. Anders är certifierad av IsoTek.

Telefon: 011-443 37 12
E-mail:

fredrik_waernqvist1.jpg

Fredrik Waernqvist, Teknikinstallatör - Digital hantverkare

Fredrik är tillsammans med Anders Karlsson ägare i bolaget. Han började 1991. Fredrik jobbar med montering och driftsättning ute hos våra kunder och har även ansvaret att se till att debet och kredit blir rätt i bokföringen. Fredrik har genomgått ett antal utbildningar hos bl.a. Meridian, Audiovector, Arcam, Naim och Marantz. Fredrik har certifikat för att göra ISF kalibreringar och för att driftsätta Control 4 styrsystem.

Telefon: 011-443 37 11
E-mail:

anders_nilsson.jpg

Anders Nilsson, Teknikinstallatör - Digital hantverkare

Anders Nilsson är vår installatör och har även El-behörighet. Han började hos oss hösten -17 Han har tidigare jobbat på Sveriges Television som fotograf, installatör samt ljussättare. Han har även jobbat som innesäljare inom elinstallation på Ahlsell där mycket fokus låg på ljusberäkning och styrsystem för belysning. Dali och KNX. Anders har även haft egen installatörsfirma genomgått grundkurs på Larm DSC Neo. Anders är certifierad för Control 4 och KNX.

Telefon: 011-443 37 14
E-mail: