powergrip.jpg

powergrip1.jpg

Powergrip ägs av en rysk distributör som under början av 2010-talet var den som köpte mest av en strömrenare från Belkin.

Powergrip ägs av en rysk distributör som under början av 2010-talet var den som köpte mest av en strömrenare från Belkin. När Belkin lade ner tillverkningen av denna så vidareutvecklade leverantören konstruktionen och började tillverka den själva under namnet Powergrip.