well_tempered_lab.jpg

well_tempered_lab1.jpg

Egentligen räcker det med att bara lyssna på en skivspelare från Well Tempered Lab för att man ska förstå att det handlar om något helt annat än man är van att höra

Well Tempered Labs skivspelare låter som de
gör eftersom de är födda ur en idé om att helt eliminera
fel som andra bara försöker att minimera. Vi kan börja med
att titta på den viktigaste delen i en skivspelare:
förmågan att rotera skivan så jämnt som möjligt och på så
sätt förvandla LP-skivans inristade spår till pulserande
vågformer.